Betrokken en bevlogen

||Betrokken en bevlogen

Betrokken en bevlogen

Hoe je als ouder je kwaliteiten kunt inzetten voor betere kinderopvang

Tja, en dan ben je moeder van drie, je hebt een man, een huis en een baan. Je werkt drie dagen, de oudste kinderen gaan naar de basisschool in de buurt en de jongste naar het kinderdagverblijf daar vlakbij. Je zorgt, hebt het leuk met je partner en met een beetje geluk is er ook nog tijd om een rondje te hardlopen. Een mooie balans, als ik er zo naar kijk. Maar toch wilde ik meer. Ik wil niet de moeder zijn die ’s ochtends een kind dropt bij het kinderdagverblijf, snel door gaat naar de basisschool om de oudsten met een kus op het schoolplein af te zetten en verder vliegt naar het eigen werk. Nee, ik wil betrokken zijn bij mijn kinderen, weten wat zij doen in de uren dat ik ze niet zie en snappen waar ze het over hebben ’s avonds aan de eettafel.

Deze betrokkenheid kon ik handen en voeten geven in mijn lidmaatschap van de oudercommissie van kinderdagverblijf De Linde. Ik wilde meer weten van de pedagogische visie van SKH en weten hoe zij mijn kinderen begeleiden in de eerste cruciale jaren in hun leven. Ik wilde mijn handen uit de mouwen steken met de organisatie van het zomerfeest, de gezellige Paas- en Kerstactiviteiten regelen. Het is leuk en interessant om te doen en geeft voldoening. Ik heb ook wel van huis uit meegekregen dat je betrokken bent bij je eigen omgeving. Vrijwilligerswerk hoort erbij.

Van de oudercommissie van de Linde ben ik in de Centrale Cliëntenraad van SKH gerold. Als je dan toch bezig bent… Het mooie van deze combinatie is dat je echt de geluiden vanuit de locaties een level hoger kunt brengen. Ik heb ’s ochtends misschien dan wel haast, maar als ik ’s middags de kids weer op kom halen neem ik de tijd om te luisteren naar andere ouders, pedagogisch medewerkers en natuurlijk de kinderen! De ideeën, opmerkingen en soms commentaar sla ik op en probeer ik vervolgens tijdens een vergadering in te brengen. Met elkaar kunnen we zo mooi, gedegen beleid maken om de opvang voor de kinderen beter en leuker te maken.

Eigenlijk is het bij SKH prima voor elkaar. Eens in de twee maanden komen we bijeen en bespreken we de lopende zaken in de Centrale Cliëntenraad. De stukken zijn goed voorbereid en altijd tijdig aangeleverd. We kunnen gaan zitten en zeggen wat we ervan vinden. Vorig jaar werden we als ouders geconfronteerd met een flinke prijsstijging en daar vond iedereen natuurlijk wat van, dat had ik wel gehoord op De Linde! Met die feedback in het achterhoofd ging ik de vergadering in. De controller kon ons uitleggen waarom de prijsstijging nodig was. En ook, daar hadden wij nog niet aan gedacht, dat een groot deel van de stijging werd gecompenseerd door de teruggave van de Belastingdienst. Goed om te merken dat er dan zeker ook met de ouders wordt meegedacht. En het voordeel van een stichting, je weet dat het geld wordt besteed aan de kinderen en niet om de winst voor een eigenaar zo hoog mogelijk te maken.

Er is zeker ook ruimte voor eigen initiatieven vanuit de verschillende oudercommissies. Zo stuitte ik met mijn oudste op het fenomeen ‘zwerfboek’. Hij had bij het zwembad een boek gevonden met een sticker waarop stond “neem mij mee en lees mij thuis”. Heel enthousiast heeft hij het boek gelezen en het gaf hem een soort trots gevoel: “mam, nu mag ìk het boek weer ergens neerleggen”. Dat bracht mij op het idee om SKH ook aan te melden bij deze stichting Zwerfboek. De boeken kunnen een waardevolle aanvulling op de collectie van de buitenschoolse opvang zijn als de boeken gaan zwerven tussen de verschillende locaties van SKH. Hierdoor zijn er voor de kinderen straks steeds nieuwe interessante boeken te lezen zijn en de bso ook voor oudere kinderen aantrekkelijk blijft. Hoe leuk!

Betrokken zijn, zonder bemoeierig over te komen, dat was mijn doel. Ik denk dat het goed gelukt is, en dat kan ook omdat de zaken bij SKH goed geregeld zijn en je je dus echt met de ‘extra’s’ kunt bezig houden. Een hele bevredigende manier van betrokken zijn!

Miranda Eppinga-van Ruitenbeek, voorzitter Centrale Cliëntenraad en lid oudercommissie De Linde

2018-03-28T14:53:00+01:00 08-06-2017|