Blog: Horizontaal of verticaal?

||Blog: Horizontaal of verticaal?

Blog: Horizontaal of verticaal?

‘Als moeder van twee jonge dochters, als pedagoog én als locatiemanager kan ik het zeggen: het kinderdagverblijf gun je ieder kind! Persoonlijk vind ik het een mooie combinatie: de fijne vertrouwde omgeving van thuis en de ontwikkelmogelijkheden op het kinderdagverblijf. Kinderen leren daar weer andere dingen dan thuis. Het beste van beide werelden!

Bij de keuze van een kinderdagverblijf krijgt u te maken met termen als horizontale groepsindeling en verticale groepsindeling. Wat is precies het verschil tussen beide groepsindelingen? Dit leg ik u graag uit, zodat uzelf tot een betere keuze kan komen voor een kinderdagverblijf voor uw kind’.

Het verschil

In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd, zoals een aparte baby- en een aparte peutergroep. In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Beide groepen hebben een eigen karakter. In een horizontale groep speelt en groeit uw kind op met kinderen in dezelfde leeftijdsfase. In een verticale groep groeit uw kind 4 jaar lang op met kinderen van verschillende leeftijden.

 Horizontale groep

 • Kinderen hebben meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen
 • Op een babygroep zitten minder kinderen in een groep dan bij een verticale groep
 • Op een babygroep wordt vaak meer rust ervaren dan op een verticale groep
 • Pedagogisch medewerkers hebben specifieke kennis van de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep
 • Er zijn meer leeftijdsgerichte activiteiten en materialen
 • Kinderen kunnen doordat ze met leeftijdsgenoten in een groep zitten competitief worden
 • Net voor de overgang naar de peutergroep kan de dreumes zich vervelen doordat de jongere kinderen geen uitdaging meer bieden

Verticale groep

 • De jongere kinderen leren van de oudere kinderen
 • De oudere kinderen leren rekening te houden met de jongere kinderen en andersom
 • Kinderen hebben meestal 4 jaar lang dezelfde pedagogisch medewerkers en hoeven niet van ruimte te wisselen
 • Kinderen kunnen vaak makkelijker met broertjes/zusjes op één groep geplaatst worden
 • Als er niet veel kinderen op de groep zitten, kan het zijn dat er geen leeftijdsgenootjes zijn om mee te spelen
 • Er worden meer activiteiten gedaan die voor alle leeftijden zijn. Hierdoor kan er minder focus op leeftijdsgebonden activiteiten zijn

Sfeer proeven!

Het allerbelangrijkste bij de keuze van een kinderdagverblijf is uiteraard uw eigen gevoel. U kent uw kind tenslotte het beste. Ga daarom altijd even kijken bij meerdere kinderdagverblijven. Vraag een rondleiding aan zodat u zelf de sfeer kan proeven om te weten of dit de beste plek voor uw kind is. Onze pedagogisch medewerkers vertellen u graag over onze opvang. Deel gerust uw vragen en zorgen, want samen creëren we de beste opvang voor uw kind!

Jona Kiewiet, pedagoog en locatiemanager De Vlindertuin

2018-03-28T14:53:01+01:00 13-04-2017|