Dagindeling

Dagindeling 2019-10-07T08:27:13+01:00
Aandacht geven en contact maken

Ophalen en/of brengen van de kinderen

Het is mogelijk dat uw kind in de ochtend voor schooltijd naar de buitenschoolse opvang komt. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school. ’s Middags halen de pedagogisch medewerkers de kinderen lopend school. Bij binnenkomst drinken (thee, water, limonade) en eten (cracker, rijstwafel of koekje) we met elkaar. Daarna kunnen de kinderen lekker vrij spelen of met de pedagogisch medewerker mee doen aan een activiteit. In de loop van de middag eten we gezamenlijk fruit.

Vrije tijd
Naschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Daarom hebben ze de keuze om wel of niet mee te doen aan activiteiten en om zelfstandig spelmateriaal te kiezen. De inrichting van de naschoolse opvang is afgestemd op kinderen die – soms moe, soms druk, soms speels, soms vol verhalen – uit school komen. De kinderen krijgen de gelegenheid om tot rust te komen op de bank. Van daaruit komen ze vaak vanzelf weer tot spel. Er zijn hoeken gecreëerd zodat er zowel ruimte is voor actief spelen als voor passief spel.

Aandacht geven|
Bij binnenkomst en naar huis gaan vinden we aandacht geven/ contact maken belangrijk. Uw kind voelt zich gezien en welkom.

In de activiteiten die we aanbieden en de thema’s waarmee we werken sluiten we zoveel mogelijk aan bij de basisscholen. Met de basisscholen overleggen wij geregeld hoe we kunnen samenwerken en aansluiting kunnen creëren. Zo bieden sommige scholen een programma van ‘verlengde schoolactiviteiten’. Kinderen die onze BSO’s in de betreffende brede school bezoeken kunnen zich voor deze activiteiten inschrijven. Hierbij kunt u denken aan sport, knutselen, toneel, muziekles, kinderfilosofie of een cursus schilderen. Het idee hierachter is dat we kinderen op deze manier laten kennismaken met kunst & cultuur en sport & bewegen, om zo hun eigen talenten te kunnen ontdekken. Met andere basisscholen zorgen we er in ieder geval voor dat we op de hoogte zijn van elkaars thema’s. Zo streven we ernaar de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren.

We maken gebruik van jaarlijkse observatieformulieren waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.