Openingstijden en tarieven

||Openingstijden en tarieven
Openingstijden en tarieven 2019-10-07T08:15:55+01:00
Maandag t/m vrijdag

De buitenschoolse opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag, vanaf het moment dat de school uit is tot 18.00 of 18.30 uur. De pedagogisch medewerkers halen uw kind uit school.

Als u ’s ochtends weg moet voordat de school begint, kan uw kind gebruik maken van voorschoolse opvang. Tijdens schoolweken is de voorschoolse opvang open op maandag t/m vrijdag van 7.00/7.30 tot de school start. De medewerkers brengen uw kind naar school. Uw kind gaat op een aantal vaste ochtenden naar de voorschoolse opvang.

Op studiedagen- en roostervrije dagen is de BSO geopend van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur (indien u VSO afneemt vanaf 7.00/7.30 uur).

We bieden BSO in verschillende pakketten aan:

  • BSO schoolweken
  • BSO schoolweken én schoolvakanties
  • BSO vakantieopvang

Via onze rekentool kunt u de (netto) kosten van de opvang berekenen.