Schoolvakanties en studiedagen

||Schoolvakanties en studiedagen
Schoolvakanties en studiedagen 2020-11-17T15:03:02+01:00
Activiteiten

In de schoolvakanties organiseren we leuke activiteiten. De kinderen kunnen dan meedoen aan bijvoorbeeld grote activiteiten in de natuur en excursies. Dan zorgen we ook voor een broodmaaltijd (om 13.00 uur) en tussendoortjes. Het is van belang dat de kinderen ’s morgens voor 9.30 uur gebracht zijn. Soms zijn de kinderen pas laat in de middag terug.

Schoolvakanties 2020-2021

 • Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020
 • Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
 • Meivakantie: 1 mei t/m 9 mei 2021
 • Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Studiedagen 

 • Heb je een schoolweken of een school- en vakantieweken pakket? Dan ben je verzekerd van opvang op alle studiedagen die vallen op jouw contactdagen (m.u.v. Kindcentrum De Brug in Akersloot).
 • De BSO op studiedagen is geopend vanaf 8.30-18.00/18.30 uur. Indien je gebruik maakt van voorschoolse opvang vanaf 7.00/7.30 uur.
 • We gaan ervan uit dat jouw kind naar de BSO komt op die studiedag. Meld je je kind tijdig af (voor 10.00 uur), ontvang je service uren. Deze service uren kun je op een ander moment in een schoolweek opnemen (of in een vakantieweek; als je een school- en vakantieweken pakket hebt). Voor meer informatie over service uren klik je hier.
 • De kosten voor de studiedagen worden verwerkt op de maandelijkse factuur. Handig, want de kosten zijn verdeeld over het jaar en je kunt deze uren direct op geven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.
 • In het berekenen van studiedagen rekenen we met 1,5 studiedagen per reguliere opvangdag BSO die je afneemt. Je betaalt voor de dagen dat je reguliere opvang afneemt, dus neem je op maandag reguliere BSO af, dan betaal je eenmaal 1,5 dag extra per jaar. Deze kosten verdelen we over de maandelijkse factuur.
  • 1,5 dag x 08.30-18.00 uur = 1,5 x 9,5 = 14,25 uur per jaar bij opvang tot 18.00 uur
  • 1,5 dag x 08.30-18.30 uur = 1,5 x 10 = 15 uur per jaar bij opvang tot 18.30 uur
 • Voor het kalenderjaar 2021 vindt aan het einde van het kalenderjaar een compensatie plaats: ouders die alleen opvang hebben op dagen waarop in het jaar 2021 geen studiedag heeft plaatsgevonden, worden gecompenseerd. Zij ontvangen een aantal service-uren (afhankelijk van het aantal opvangdagen en het aantal studiedagen). De compensatie vindt plaats in december 2021, omdat we dan zicht hebben op het aantal studiedagen dat in 2021 heeft plaatsgevonden. Ouders krijgen service-uren die vanaf december 2021 een jaar geldig zijn.
 • Een studiedag zoals hier benoemd, betreft een hele studiedag of een studiedagdeel, zoals benoemd op de site van de school.
 • Heb je alleen een vakantieweken pakket? Dan kun je een extra dag opvang aanvragen via het ouderportaal. Deze dag wordt dan in rekening gebracht.
 • Buitenschoolse opvang tijdens een studiedag kan incidenteel bij een andere locatie dan gebruikelijk plaatsvinden.