Veelgestelde vragen

||Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen 2019-12-09T11:00:44+01:00
Veelgestelde vragen

Hoe verloopt de betalingen aan de gastouder? Het is wettelijk verplicht dat de betalingen via het gastouderbureau verlopen. Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. U ontvangt van ons een rekeningoverzicht waarop het bedrag staat vermeld wat u die betreffende maand ontvangt.

Wat is kinderopvangtoeslag en kom ik hiervoor in aanmerking? Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u zien op de website van de Belastingdienst.
Kinderopvangtoeslag krijgt u niet automatisch. Die vraagt u zelf aan. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. U zit goed als u de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat uw kind naar de opvang gaat. Voor meer informatie kunt u verder terecht op www.toeslagen.nl.  

Vindt er een onafhankelijke inspectie plaats? Jazeker, ieder jaar wordt het gastouderbureau geïnspecteerd door de GGD. De GGD beoordeelt of we voldoen aan de wettelijke eisen voor gastouderbureaus. Wij publiceren de inspectierapporten op onze website.

Wat is het LRK-nummer? Elke geregistreerde gastouder dient in het Landelijke Register voor Kinderopvang te worden opgenomen en heeft hiervoor een uniek registratienummer toegewezen gekregen, het zogenaamde LRK-nummer.

Wie hebben dit LRK-nummer nodig? Alle gastouders staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK genoemd). Elke gastouder staat geregistreerd onder een uniek LRK-nummer. Dit nummer is van belang voor de vraagouders wanneer zij via www.toeslagen.nl de kinderopvangtoeslag aanvragen. Bij deze aanvraag dient het LRK-nummer van de gastouder te worden opgegeven.

Waar betaalt u de bemiddelingskosten aan het gastouderbureau voor? De bemiddelingskosten aan het gastouderbureau is voor de werkzaamheden die wij verrichten. Hierbij valt te denken aan:

 • zorgdragen voor een goede match tussen vraagouders en gastouder
 • zorgen voor vervanging tijdens ziekte en vakantie (indien tijdig aangevraagd)
 • het laten opnemen in het landelijk register van gastouders
 • het verzorgen van het maandelijkse betalingsverkeer tussen de ouders en de gastouder
 • contacten onderhouden met de GGD
 • het verzorgen van de jaaropgaven, voor zowel de gastouder als de vraagouders
 • twee maal per jaar een huisbezoek aan de gastouder, waarin 1 keer een jaarlijkse evaluatie samen met de vraagouders
 • organiseren EHBO-herhalingscursus
 • organiseren van diverse workshops en informatiebijeenkomsten voor de deskundigheidsbevordering van gastouders
 • zorgdragen voor diverse beleidsdocumenten zoals het pedagogisch werkplan, de werkinstructie veiligheid, de werkinstructie gezondheid, voedingsbeleid
 • pedagogische ondersteuning voor gastouders
 • indien gewenst: het zoeken naar een vervangende gastouder