Gastouder worden?

||Gastouder worden?
Gastouder worden? 2019-12-09T11:06:38+01:00
Kwaliteitseisen gastouder en nanny

Om kwalitatief goede en veilige opvang te kunnen bieden, dienen gastouders aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Diploma’s
U beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma.  Heeft u wel de benodigde kennis en vaardigheden, maar geen diploma om dat aan te tonen? Dan dient u een diploma te behalen. Wij kunnen u hierin adviseren.

EHBO gericht op kinderen
Alle gastouders moeten beschikken over een geregistreerd EHBO-certificaat gericht op kinderen. Heeft u EHBO-certificaat, maar weet u niet zeker of het is geregistreerd? Neem dan contact met ons op.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Iedere gastouder en nanny moet een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen (VOG). Verzorgt u de opvang bij u thuis? Dan moeten al uw huisgenoten van 18 jaar en ouder ook over een VOG beschikken. Een VOG kost € 30,05 en wordt voor u aangevraagd door het gastouderbureau.

Risico’s in de opvanglocatie
Voor iedere opvanglocatie, bij de gastouder of bij de vraagouder thuis, is het noodzakelijk om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid van de kinderen in kaart te brengen. De medewerker van het gastouderbureau doet dit jaarlijks, samen met u.

Ongevallenregistratie en protocol kindermishandeling
Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. U bent als gastouder verplicht alle ongevallen te registeren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur.

Gastouders worden betaald via het gastouderbureau
Alle gastouderbureaus hebben de kassiersfunctie. Het betekent dat gastouders alleen via het gastouderbureau kunnen worden betaald. Ouders mogen dus niet rechtstreeks aan gastouders betalen.