Kwaliteit

Kwaliteit 2020-02-28T16:33:51+01:00
Wat kunt u van ons verwachten?

Wat doet het gastouderbureau voor u en onze gastouders?

  • De coördinator begeleidt en ondersteunt de gastouders.
  • Ook voert de coördinator jaarlijks een evaluatie uit samen met de gastouder.
  • We organiseren een aantal keer per jaar een workshop of informatiebijeenkomst voor de gastouders om hun deskundigheid te bevorderen.
  • We verzorgen de administratie en financiën rondom de gastouderopvang.
  • Wij voeren elk jaar een risico-inventarisatie omtrent veiligheid en gezondheid uit.
  • Onze organisatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang omdat wij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
  • De GGD voert jaarlijks een inspectie uit. Klik hier voor het inspectierapport.
  • Meer informatie over onze kwaliteit en pedagogisch handelen vindt u in onze informatiegids
  • We hanteren de algemene voorwaarden zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang ze heeft opgesteld. U vindt ze hier