Dagindeling

Dagindeling 2018-03-28T14:52:53+01:00
Plezier en rust

Onze kinderdagverblijven hebben een vaste dagindeling, omdat dit de kinderen houvast en structuur geeft. De kinderen voelen zich hierdoor veilig en op hun gemak. Ook maken we gebruik van rituelen zodat de kinderen weten wat we gaan doen. Deze structuur en regelmaat geeft kinderen voorspelbaarheid en rust.

Baby’s
Voor de baby’s volgen we zoveel mogelijk het ritme van thuis. Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u hoe uw baby de dag doorbrengt. In overleg volgen wij een voedings- en slaapschema dat aansluit op uw situatie thuis. Er is iedere dag een overdracht tijdens het brengen en halen zodat wij weten hoe het gaat met uw kind en wat er speelt.

Voor de peuters ziet een dag op het kinderdagverblijf er ongeveer als volgt uit:

09.30 uur samen drinken en fruit eten

11.30 uur samen boterhammen eten

12.30 uur slapen (voor wie dat nodig heeft)

14.30 uur tussendoortje: samen drinken (water, thee of vruchtenmix) en eten

16.30 uur tussendoortje: samen drinken (water, thee of vruchtenmix) en een soepstengel eten

Activiteiten
Tussen deze gezamenlijke momenten door bieden we de kinderen activiteiten aan waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau. We werken themagericht. Dit betekent dat we 6 tot 8 weken bezig zijn met een (actueel) onderwerp dat aansluit bij wat de kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. Wanneer kinderen volle aandacht hebben en betrokken zijn bij dat wat er gebeurt, mee (willen) doen en communiceren over wat ze zien en ervaren, zie je dat de activiteit betekenisvol is voor de kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn : ‘We krijgen een baby’, ‘Helpen op de kinderboerderij’, ‘We gaan naar de dokter’.

Rollen uitspelen, knutselen, voorlezen, zingen, spelen aan de verteltafel en buitenspelen zijn activiteiten die altijd terugkomen bij het werken aan een thema.

Alle activiteiten in de groep zijn gericht op plezierig bezig zijn. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ontdekken en groeien.

Wij spelen in op de behoeftes van uw kind. Mede hierdoor hechten wij veel waarde aan het contact met u als ouders. Wanneer wij vragen hebben over het gedrag van uw kind of we zien dat uw kind niet lekker in zijn vel zit wordt dit altijd met u besproken. U kent uw kind tenslotte het beste.

Jaarlijkse observatie
Eens per jaar meten wij het welbevinden van uw kind met behulp van de methode ‘Welbevinden’. Hierin bekijken wij of uw kind zich prettig voelt op de groep. Immers, als het zich prettig voelt, kan het zich goed ontwikkelen. De bevindingen bespreken wij met u in het jaarlijkse evaluatiegesprek.

Aansluiting bij de basisschool
Is de basisschoolleeftijd in zicht, dan observeren wij de peuters uitgebreid met behulp van het ‘Estafetteformulier’. Dit is een overdrachtsinstrument voor de basisschool. We bespreken het met u in het laatste evaluatiegesprek en sturen het, met uw toestemming, naar de basisschool van uw kind.