Groepsindeling

||Groepsindeling
Groepsindeling 2018-03-28T14:52:53+01:00
Eigen stamgroep

We werken met vaste groepen; op de kinderdagverblijven heet dit de “stamgroepen”. Kinderen hebben een eigen stamgroep waarin ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een stamgroep biedt emotionele veiligheid. Op stamgroepen werkt een vast team van medewerkers. De kinderen weten dus wie ze kunnen verwachten op de groep.

Op de kinderdagverblijven zijn 2 soorten stamgroepen: horizontale groepen (babygroepen van maximaal 9 kinderen van 0 tot 2 jaar en peutergroepen van 14 kinderen van 2 tot 4 jaar) en verticale groepen (maximaal 12 of 16 kinderen van 8 weken tot 4 jaar).

Op de locatiepagina’s kunt u lezen hoe de stamgroepen per locatie zijn ingedeeld.

Samenvoegen van groepen
In sommige situaties is het nodig om groepen samen te voegen, bijvoorbeeld aan het begin en/of einde van de opvangdag wanneer er minder kinderen aanwezig zijn. Ook tijdens vakantiedagen of dagen met een structureel lagere bezetting kunnen groepen worden samengevoegd. Het samenvoegen kan structureel zijn op een specifieke dag van de week met een structureel lagere bezetting of in vakantieperioden. Hierbij volgen we altijd de beroepskracht-kind-ratio uit de Wet Kinderopvang.

Bij een lagere bezetting op groepen kan ervoor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun stamgroep samen te voegen. In deze samengevoegde groep is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijvoorbeeld aan kinderen van dezelfde leeftijd met dezelfde interesse. Uiteraard informeren wij u wanneer groepen worden samengevoegd.

Het dagprogramma op de groepen van het kinderdagverblijf is min of meer gelijk. Daardoor is de werkwijze op een (samengevoegde) groep voor de kinderen herkenbaar. De continuïteit voor de kinderen is zo gewaarborgd. Pedagogisch medewerkers van de andere groep zijn bekende en vertrouwde personen voor de kinderen, omdat op diverse momenten gedurende de week bewust gekozen wordt voor het open deuren beleid. Dit betekent dat gedurende de dag de kinderen dan ook niet altijd in de eigen groepsruimte spelen maar ook soms momenten in andere ruimten spelen.