Wennen

|Wennen
Wennen 2018-03-29T09:05:08+01:00
Wennen

Voor u en uw kind(eren) betekent de stap naar de kinderopvang wennen aan een nieuwe situatie. Voor kleine kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders/verzorgers en familie. We vinden het daarom belangrijk dat de wenperiode een soepele overgang kan zijn van thuis naar de opvang. We nemen daarvoor de tijd en ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo en naar eigen behoefte wennen.

Uiterlijk een maand voor de plaatsing heeft u een intakegesprek met één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin uw kind geplaatst wordt. U wordt hiervoor uitgenodigd door de pedagogisch medewerker. Het intakegesprek vindt plaats op de desbetreffende locatie op een rustig moment binnen het dagprogramma. De pedagogisch medewerker vertelt in dit gesprek alles over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Hoe ziet een dag op het kinderdagverblijf er uit en wat zijn de gewoontes en regels. Ook wordt aan u gevraagd te vertellen over uw kind met zijn/haar gewoontes of bijzonderheden. Bij baby’s volgen wij in overleg met u een individueel voedings- en slaapschema, dat aansluit op de situatie thuis.

Voordat uw kind hele dagen op het kinderdagverblijf komt, gaat het eerst wennen. Bij het kinderdagverblijf wordt 2 halve dagen gewend van 9.00 tot 13.00 uur. Deze dagen worden ingepland in overleg met de ouders/verzorgers door de afdeling Klantcontact.

U betaalt alleen voor de exacte wentijden. De eerste 2 dagen van het contract zijn 2 halve dagen geworden. Daarna gaan de dagen in zoals u heeft aangegeven.

Hierna overleggen we of de wenperiode kan worden afgesloten, of dat we die nog moeten uitbreiden.