Landelijk Keurmerk voor onze Meldcode

||Landelijk Keurmerk voor onze Meldcode

Landelijk Keurmerk voor onze Meldcode

Blosse opvang ontvangt Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Blosse opvang heeft, conform de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een meldcode opgesteld. De meldcode is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er in relatie tot kinderen vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is getoetst door de LVAK (landelijk vakgroep aandachtsfunctionarissen) en is goedgekeurd. We laten hiermee zien dat Blosse opvang de meldcode goed heeft geïntroduceerd en de medewerkers daarnaar handelen.

 

 

2018-03-28T14:53:01+01:00 27-03-2017|