Nieuws

|Nieuws|

Vaccinaties bij infectieziekten

In Nederland wordt tegen een aantal infectieziektes bescherming geadviseerd door vaccinaties. Het vaccineren is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Graag informeren wij u over het beleid van Blosse. Hoe is het beleid van Blosse opvang? Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Zo laten we ongevaccineerde [...]

2018-09-20T08:48:23+01:00 20-09-2018|

De wereld van onderwijs en opvang verandert, SKH verandert.

Blosse opvang en Stichting Flore vormen per 1 januari 2018 één organisatie voor opvang en onderwijs onder de naam: Blosse. Hiermee vormen wij een solide basis voor de ontwikkeling van basisscholen en kinderopvang tot kindcentra in elk dorp en elke wijk in onze regio. Samen groeien in één kindcentrum We handelen vanuit het belang van [...]

2017-12-05T11:54:13+01:00 05-12-2017|

Groot deel ouders kiest Kindcentrum

Al heel wat jaren werken we met samen met het basisonderwijs aan het verbeteren van het leef- en leerklimaat voor kinderen van 0-12 jaar. En we zien ook de voordelen voor personeelsleden en ouders/verzorgers om in een Kindcentrum te werken, leren en leven. We zien dit terug in de landelijke ontwikkelingen en ook de politiek gaat dit langzaam [...]

2018-03-28T14:53:00+01:00 29-06-2017|

Betrokken en bevlogen

Hoe je als ouder je kwaliteiten kunt inzetten voor betere kinderopvang Tja, en dan ben je moeder van drie, je hebt een man, een huis en een baan. Je werkt drie dagen, de oudste kinderen gaan naar de basisschool in de buurt en de jongste naar het kinderdagverblijf daar vlakbij. Je zorgt, hebt het leuk [...]

2018-03-28T14:53:00+01:00 08-06-2017|

Kindcentrum in Tuitjenhorn een stap dichterbij

Blosse opvang neemt per 1 september 2017 peuterspeelzaal ‘De Paddenstoel’ in Tuitjenhorn over van Kappio. Met deze overname komt de realisatie van een kindcentrum in Tuitjenhorn weer een stapje dichterbij. Blosse opvang is met Stichting Flore (waar de Barbaraschool onderdeel vanuit maakt) een unieke en verregaande samenwerking aangegaan om hun ideaal, een gezamenlijk aanbod voor kinderen [...]

2018-03-28T14:53:01+01:00 29-05-2017|

SKH neemt kinderopvang in Waarland over

Met enthousiasme laten wij weten dat Blosse opvang per 1 juni 2017 het kinderdagverblijf, de peutergroep en de buitenschoolse opvang in Waarland van Kinderopvang De Keet overneemt. Voor de kinderen verandert er op dit moment niets in de persoonlijke bezetting of opvangdagen. SKH continueert de opvang met vrijwel alle bekende pedagogisch medewerkers. Ook de vestiging [...]

2018-03-28T14:53:01+01:00 08-05-2017|

Blog: Horizontaal of verticaal?

‘Als moeder van twee jonge dochters, als pedagoog én als locatiemanager kan ik het zeggen: het kinderdagverblijf gun je ieder kind! Persoonlijk vind ik het een mooie combinatie: de fijne vertrouwde omgeving van thuis en de ontwikkelmogelijkheden op het kinderdagverblijf. Kinderen leren daar weer andere dingen dan thuis. Het beste van beide werelden! Bij de [...]

2018-03-28T14:53:01+01:00 13-04-2017|

Landelijk Keurmerk voor onze Meldcode

Blosse opvang ontvangt Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Blosse opvang heeft, conform de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, een meldcode opgesteld. De meldcode is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er in relatie tot kinderen vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is getoetst door de LVAK (landelijk vakgroep aandachtsfunctionarissen) [...]

2018-03-28T14:53:01+01:00 27-03-2017|

Kinderopvang bij Kindcentrum De Zevensprong

Vanaf januari 2018 organiseert Stichting Flore de kinderopvang op Kindcentrum De Zevensprong (Saenredamlaan 2 in Heerhugowaard) onder eigen regie, samen met Blosse opvang. Wilt u na januari 2018 gebruik (blijven) maken van de opvang op Kindcentrum De Zevensprong? Dan kunt u zich bij ons aanmelden. Maakt u reeds gebruik van de opvang bij De Zevensprong, [...]

2018-03-28T14:53:04+01:00 23-03-2017|