Over ons

|Over ons
Over ons 2018-03-28T14:53:00+01:00

Blosse opvang is een stichting zonder winstoogmerk. De bedrijfsvoering is gericht op het in stand houden en verder ontwikkelen van het opvangaanbod én van de pedagogische kwaliteit.

Ons uitgangspunt is dat we de opvang zoveel als mogelijk laten aansluiten bij het onderwijs. Dat is onze visie. U kunt uw kind(eren) op 1 plek brengen en halen: we stemmen de tijden van opvang en onderwijs af. Zo ontstaat er voor u een situatie die het makkelijk maakt de zorg voor uw kind(eren) en werk of studie te combineren. Ook als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat, is het prettig dat de tijden van de scholen aansluiten.

Voor de kinderen proberen wij zo een veilige plek te creëren waarin ze bekend zijn met de mensen die er werken, de wijze van omgaan met elkaar en met de andere kinderen. Aansluiten bij onderwijs betekent ook gebruik maken van de faciliteiten van school bijv. het speelplein.

Daarnaast kijken we ook hoe we de kinderen zich zo leuk en ook zo optimaal mogelijk kunnen laten ontwikkelen. Belangrijk te weten is dat het spelen centraal staat in de leeftijd tot 4 jaar. De methodes die we gebruiken (bijv. het werken met thema’s) laten we aansluiten op de thema’s van school. Ook daarin zullen kinderen herkenning vinden. Doel is om opvang en onderwijs op zo’n manier te organiseren dat we gaan voor blije en gelukkige kinderen waarbij we proberen de talenten van uw kind(eren) optimaal tot ontwikkeling te laten komen en de overgang naar de basisschool zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Kijkt u eens op kindcentra2020. Daar staat een kort filmpje dat op een prettige manier uitleg geeft over hetgeen wij nastreven voor kinderen.

Kwaliteit
Kwaliteit
Veiligheid
Veiligheid
Werken bij
Werken bij
Klachten
Klachten