Missie en visie

||Missie en visie
Missie en visie 2019-10-10T13:40:53+01:00
GROEI VOOR UW KIND

Missie

Blosse zet in op maximale ontwikkelkansen voor elk kind.

Visie

Een kindcentrum in elke wijk of elk dorp in onze regio.

Het beste van opvang en onderwijs voor elk kind.