Beleid

||Beleid
Beleid 2018-03-28T14:52:56+01:00
GROEI VOOR UW KIND

Onze kernwaarden hebben we als GROEI geformuleerd, en geven weer waar we voor staan. Blosse opvang gelooft in GROEI voor uw kind.

GROEI staat voor

GOED
We leveren kwalitatief goede opvang gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen door middel van spelend leren. Wij zijn een betrouwbare partner. We zijn goed in ons vak, doen wat we zeggen en schrijven én komen onze afspraken na. We communiceren open.

RELATIEGERICHT
Wij zorgen dat we weten wat de kinderen, ouders en andere samenwerkingspartners van ons willen. We nemen de wensen serieus en geven ook grenzen aan. Inspraak, samenwerking en medezeggenschap van ouders is voor ons heel belangrijk.

OMGEVINGSBEWUST
We richten ons actief op de wijk waarin de locaties staan. We weten wat er speelt in de samenleving. Waar we raakvlakken zien spelen we in op activiteiten en ontwikkelingen en zoeken we de samenwerking. Dit doen we zeker met het onderwijs. Het opzetten van kindcentra is voor ons een belangrijke prioriteit.

ENTHOUSIAST
We zijn trots op onze organisatie, op ons vak en onze collega’s. We hebben plezier in ons werk en we stralen dit uit.

INNOVATIEF
We spelen pro-actief in op ontwikkelingen in de markt. We nemen verantwoorde risico’s. We werken samen resultaatgericht aan de missie en de droom van de organisatie. Iedereen draagt innovatieve ideeën aan.