Klachten

||Klachten
Klachten 2018-07-06T10:57:44+01:00
Verbeteren

Als u een klacht heeft vinden wij het prettig als u de klacht direct bespreekt met de pedagogisch medewerker of met de manager kinderopvang. Zij zullen alles in het werk stellen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U kunt dit ook schriftelijk doen.

Wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij het College van Bestuur. De medewerker die bij de klacht betrokken is en de manager kinderopvang worden altijd geraadpleegd en indien nodig bij de klachtafhandeling betrokken.

U kunt ook altijd terecht voor informatie, advies en mediation terecht bij Klachtloket Kinderopvang, www.klachtenloket-kinderopvang.nl

banner-klachtenloketExterne klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders/verzorgers kunnen in de volgende situaties een geschil indienen bij de Geschillencommissie:

  • Wanneer van ouders/verzorgers in redelijkheid niet kan worden verlangd om een klacht in te dienen bij Blosse opvang
  • Als Blosse opvang niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
  • Als ouders/verzorgers en Blosse opvang niet binnen 6 weken het eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht

Download hier het klachten formulier.

Download hier het jaarverslag klachten 2016

Download hier het jaarverslag klachten 2017