Kwaliteit

||Kwaliteit
Kwaliteit 2018-03-28T14:52:56+01:00
Uw kind groeit

Stichting Kinderopvang Heerhugowaard gelooft dat kinderopvang niet zomaar opvang is. We willen dat uw kind groeit, zijn eigen talenten onderkent én benut. Om dit doel te bereiken werken we voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze opvang en onze dienstverlening.

Dit doen we door evaluatie en metingen zoals het klanttevredenheidonderzoek en het medewerkertevredenheidonderzoek.

Wet Kinderopvang
Voor Blosse opvang is het vanzelfsprekend dat we voldoen aan de Wet Kinderopvang: de basiseisen voor het leveren van kinderopvang. Volgens de Wet Kinderopvang dienen alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders) en peuterspeelzalen geregistreerd te staan in LRKP.

Registratie betekent dat de kinderopvangvoorziening/peuterspeelzaal voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.
Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRKP staat, bestaat er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Medewerkers
Al onze medewerkers voldoen aan de gestelde opleidingseisen, bezitten een verklaring omtrent het gedrag, hanteren de gedrags- en beroepscode, werken vanuit het vastgestelde pedagogisch beleid en worden jaarlijks geschoold. Ook onze stagiaires bezitten een verklaring omtrent het gedrag.

Inspectie GGD
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert kinderopvangorganisaties voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en brengt advies uit aan de gemeente. Dit doen zij door een jaarlijks inspectiebezoek aan elke locatie waarbij zij gesprekken hebben met de pedagogisch medewerkers en de locatiemanager. De inspectierapporten vindt u op de locatiepagina’s.