Communicatie

||Communicatie
Communicatie 2019-10-07T08:20:07+01:00
met elkaar afstemmen

We vinden het belangrijk om een goede band op te bouwen met de ouder(s)/verzorger(s). Immers, voor een korte periode delen wij samen de verantwoordelijkheid voor uw kind.

De eerste keer dat uw kind naar de peuterspeelzaal komt vragen wij u een half uur na aanvang te komen. Dan heeft de pedagogisch medewerker tijd voor een kort kennismakingsgesprek met u. Zij informeert u over de gang van zaken op de groep, u kunt aangeven op welke manier u met uw kind omgaat en wat u van de pedagogisch medewerker verwacht. U maakt afspraken over de afstemming.

Wij proberen u altijd goed te informeren over uw kind. Het brengen en halen zijn daarvoor goede momenten. Op onze beurt vragen wij u ons op de hoogte te houden van belangrijke ervaringen thuis. Als de opvang eindigt hebben we met elkaar een afrondend gesprek.

We werken met een digitaal ouderportaal/app: Konnect. Konnect is een ouderportal dat speciaal ontwikkeld is voor de kinderopvang. Het is een veilige, persoonlijke internetomgeving met diverse handige mogelijkheden om u, als ouder, op een verrassende manier te betrekken bij de opvang van uw kinderen.

Door het gebruik van Konnect geven wij u een indruk van een dag bij onze opvang. Dit doen we door middel van een digitaal schriftje en foto’s. U kunt zelf ook terug schrijven. Nieuwsberichten en relevante informatie ontvangt u via Konnect.

Deze manier van communiceren is een aanvulling op ons directe contact met ouders: geen vervanging! Het contact tijdens de haal- en brengmomenten blijven belangrijk en waardevol. Op deze manier maken we op een persoonlijke manier een opvangdag inzichtelijk en betrekken we u als ouder erbij. Op het moment dat u het beste uitkomt kunt u via onze app lezen hoe uw kind het bij ons heeft gehad.

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken voor een individueel gesprek met de pedagogisch medewerker.

Heeft u suggesties of tips voor ons? Altijd goed!  Wij staan hiervoor open. Mail gerust naar welkom@blosse.nl of bel met 072 566 02 00