Communicatie

||Communicatie
Communicatie 2018-03-28T14:52:52+01:00
met elkaar afstemmen

We vinden het belangrijk om een goede band op te bouwen met de ouder(s)/verzorger(s). Immers, voor een korte periode delen wij samen de verantwoordelijkheid voor uw kind.

De eerste keer dat uw kind naar de peuterspeelzaal komt vragen wij u een half uur na aanvang te komen. Dan heeft de pedagogisch medewerker tijd voor een kort kennismakingsgesprek met u. Zij informeert u over de gang van zaken op de groep, u kunt aangeven op welke manier u met uw kind omgaat en wat u van de pedagogisch medewerker verwacht. U maakt afspraken over de afstemming.

Wij proberen u altijd goed te informeren over uw kind. Het brengen en halen zijn daarvoor goede momenten. Op onze beurt vragen wij u ons op de hoogte te houden van belangrijke ervaringen thuis. Als de opvang eindigt hebben we met elkaar een afrondend gesprek.