Harmonisatie

||Harmonisatie
Harmonisatie 2018-03-28T14:52:30+01:00

Veel gestelde vragen en antwoorden over de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die per 1 januari 2018 ingaat.

Wat is de harmonisatie?

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzalen moeten hiermee gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. De Nederlandse regering heeft zich het doel gesteld om onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen meer op elkaar af te stemmen. Een van de zaken die gaat veranderen is de financieringsstructuur.

Wat verandert er in de financiering?

Voorheen kon u geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor het gebruik van een peuterspeelzaal. Na de harmonisatie vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en kan dit wel. Dit betekent dat ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, nu ook voor de peuterspeelzaal gebruik moeten gaan maken van deze regeling.

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling (zoals voorheen). Zij blijven dus een ouderbijdrage betalen, waarin een subsidie van de gemeente al is verrekend. Deze ouderbijdrage wordt per 1 januari 2018 inkomensafhankelijk.

Wat verandert er nog meer?

De openingstijden wijzigen op sommige peuterspeelzalen. Kijk op onze website voor de actuele openingstijden.

www.kinderopvang-heerhugowaard.nl/psz/psz-vestigingen/

Op een aantal peuterspeelzalen worden de vaste dagdeelcombinaties losgelaten. U kiest dan zelf minimaal 2 dagdelen per week. Meerdere dagdelen kiezen mag natuurlijk ook.

Wanneer er ook een kinderdagverblijf voor kinderen vanaf 0 jaar op de locatie aanwezig is, kunt u de opvang te verlengen door te kiezen voor een eerdere brengtijd of latere haaltijd.

Wel blijven de peuterspeelzalen alleen in de schoolweken geopend. In de schoolvakanties zijn de peuterspeelzalen gesloten.

Wat gebeurt er met de overeenkomst die ik met SKH heb?

Door de harmonisatie verandert een aantal gegevens in uw overeenkomst met SKH, zoals het uurtarief en het LRKP-nummer (dit heeft u nodig als u kinderopvangtoeslag aan wilt vragen). Daarom ontvangt u van ons een bijlage bij de nieuwe overeenkomst.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal? Werken u en uw toeslagpartner? Of volgt u een traject naar werk, doet u een opleiding of een inburgeringcursus? Dan heeft u mogelijk per 1 januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl -> ‘Kan ik een toeslag krijgen?’

Op deze website wordt aangegeven dat u kinderopvang kunt krijgen voor dagopvang of buitenschoolse opvang. Met ingang van 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen voor de Belastingdienst onder dagopvang.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Vanaf 1 november 2017 kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen als uw kind naar een peuterspeelzaal gaat in 2018

  • Log met uw Digid in op www.toeslagen.nl
  • Hier kunt u de toeslag aanvragen.

Houd hiervoor uw overeenkomst die u van ons heeft gekregen bij de hand. Hierop staan alle gegevens van SKH die u door moet geven aan de Belastingdienst. Let op: bij opvangsoort dient u dagopvang aan te geven.

Wat is de deadline voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag vraagt u aan binnen 3 maanden na de maand waarin u gebruik gaat maken van kinderopvang. Dus uiterlijk op 30 april 2018 als uw kind vanaf 1 januari 2018 naar een kinderdagverblijf gaat.

Wanneer heb ik recht op een subsidie van de gemeente?

Wanneer u alleenverdiener (=kostwinner) of niet werkende ouder(s)/verzorger(s) bent, heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Wel komt u in aanmerking voor een subsidie van de gemeente.

Wat moet ik doen als ik recht heb op een subsidie van de gemeente?

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming van de gemeente. Hiervoor dient u (per ouder) het formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang’* in te vullen. Dit formulier ontvangt u van SKH nadat u heeft aangegeven geen recht op kinderopvangtoeslag te hebben. De ingevulde verklaring kunt u middels de antwoordenvelop terug sturen naar SKH.

Bij deze verklaring moet ook een inkomensverklaring worden toegevoegd. Deze kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Hoe dit moet, leest u op het formulier.

Onze afdeling Klantcontact handelt de aanvraag verder af. Op de facturen die u va ons ontvangt, is de subsidie van de gemeente verrekend. U krijgt dus een factuur voor het bedrag dat u na aftrek van de subsidie dient te betalen.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een automatische incasso. Wel zo praktisch, want dan heeft u er verder geen omkijken meer naar.

Mijn kind heeft een indicatie voor VVE. Hoe werkt dat?

U hebt geen recht op kinderopvangtoeslag voor de opvanguren die de gemeente aan u vergoedt, zoals voor de VVE. Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft komt hij of zij in aanmerking om twee extra dagdelen naar de peuterspeelzaal te komen, met een tegemoetkoming van de gemeente. Ook wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag. VVE is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die extra hulp kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling.

Hoe factureert SKH?

De peuterspeelzaal is alleen in de schoolweken geopend (40 weken per jaar open). U ontvangt van ons 12 keer per jaar een factuur. De kosten verdelen we dus over het hele jaar. Wij facturen de opvang vooraf: voor de opvang in mei ontvangt in april een factuur.

Wist u dat u de kinderopvangtoeslag kunt u laten overmaken op onze rekening, waarna wij de ontvangen bijdrage in mindering brengen op uw factuur? Wel zo praktisch, want u krijgt dan maandelijks een factuur met de netto kosten. U heeft er verder geen omkijken meer naar. Vooral als u ook nog gebruik maakt van automatische incasso.

Waar vind ik meer informatie over de harmonisatie?

Meer informatie vindt u op https://www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantcontact onder telefoonnummer: 072 – 571 20 45.

Ook kunnen wij u helpen bij ondersteuning en doorrekening van de kinderopvangtoeslag. Hiervoor kunt u contact opnemen met de financiële administratie op telefoonnummer 072 – 571 20 45.