Kindcentrum De Zevensprong

Kindcentrum De Zevensprong 2019-06-25T16:15:30+01:00

Welkom bij Kindcentrum De Zevensprong!

In Kindcentrum De Zevensprong vullen onderwijs en opvang elkaar aan en ondersteunen elkaar. Bij ons vindt u:

  • Opvang én onderwijs
  • Eén team, één leiding
  • Opvang passend bij de leeftijdsfase van uw kind: kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar en BSO voor kinderen van 4 tot 12 jaar
  • Hele jaar, elke werkdag open
  • Eén pedagogische visie
  • Doorgaande lijn van 0-12 jaar
  • Eén aanspreekpunt voor ouder

Peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn twee ochtenden welkom op de peutergroep van Kindcentrum De Zevensprong. Samen met andere kinderen naar hartenlust spelen, ontdekken, zingen en knutselen. Wij stimuleren de kinderen spelenderwijs, met behulp van thema’s, in hun ontwikkelingen. De peutergroep is een ideale voorbereiding op de basisschool.

De peutergroep is geopend op

  • dinsdagochtend en vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur

VVE-Peutergroep ’t Puttertje

Per 26 augustus 2019 neemt Blosse opvang peuterspeelzaal van ‘t Puttertje in Heerhugowaard over. De peuterspeelzaal verhuist naar kindcentrum De Zevensprong. In dit kindcentrum krijgt ’t Puttertje een eigen ruimte ter beschikking. Blosse opvang continueert de opvang met de bekende pedagogisch medewerkers, zodat er voor de kinderen vertrouwde gezichten blijven. Peutergroep ’t Puttertje is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. Uw kind komt minimaal 2 dagdelen.

Peutergroep ’t Puttertjes is een VVE-groep. Dit betekent dat er extra aandacht is voor kinderen met een taalachterstand. Via de VVE methode Uk en Puk worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd om een zo soepel mogelijke start op de basisschool te maken.

Wilt u uw kind inschrijven voor peutergroep ’t Puttertje? Kies in het inschrijfformulier bij “locatie” voor De Zevensprong en vervolgens bij “gewenste dagen” Puttertje en de gewenste dagdelen. U kiest minimaal 2 dagdelen.

LRK-nummer: 244322387

U kunt ook bij ons terecht voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf bij De Zevensprong  voor kinderen van 0 tot 4 jaar: klik hier voor meer informatie

Buitenschoolse opvang bij De Zevensprong voor kinderen van 4 t/m 12 jaar: klik hier voor meer informatie

Schrijf uw kind vandaag nog in, en vul het inschrijf formulier in.

Inschrijven

Download hier de GGD rapporten

Download hier het pedagogisch werkplan