Voor- en vroegschoolse educatie

||Voor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie 2018-03-28T14:52:52+00:00
VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Op de peuterspeelzalen van Atalanta, De Carrousel, De Paperclip, De Komeet en De Vaart biedt SKH een VVE-programma (Voor en Vroegschoolse Educatie).

VVE is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die extra hulp kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling. Via de VVE methodes Uk en Puk of Piramide worden de kinderen op een speelse manier gestimuleerd. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

Het consultatiebureau stelt een VVE indicatie vast bij kinderen. De kinderen met een VVE indicatie krijgen het VVE-programma van 4 dagdelen peuterspeelzaal aangeboden.