Vaccinaties bij infectieziekten

||Vaccinaties bij infectieziekten

Vaccinaties bij infectieziekten

In Nederland wordt tegen een aantal infectieziektes bescherming geadviseerd door vaccinaties.
Het vaccineren is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Graag informeren wij u over het beleid van Blosse.

Hoe is het beleid van Blosse opvang?
Wij volgen de algemene richtlijnen vanuit de GGD Nederland voor inenting en vaccinatie. Zo laten we ongevaccineerde kinderen toe op onze kindcentra. De vaccinatiegegevens van kinderen worden bijgehouden op het plaatsingsformulier. Omdat deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland niet verplicht is, kan het voorkomen dat ook ongevaccineerde kinderen het dagverblijf bezoeken.

Bij veel kinderziektes, waaronder mazelen, begint de incubatieperiode (besmettingsperiode) vaak al voordat de symptomen tot uiting zijn gekomen. Dat betekent dat, als zichtbaar wordt dat een kind ziek is, andere kinderen mogelijk al besmet zijn. Een kind weren op het moment dat zichtbaar is welke ziekte het heeft, verlaagt de kans op besmetting van andere kinderen niet. Besmetting heeft immers al plaats kunnen vinden in de periode voordat zichtbaar werd dat het kind ziek is.

Overigens is de kans zeer klein dat een ongevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet. De meeste ziektes uit dit programma komen in Nederland zelden meer voor. Bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen. Wel zien we een ontwikkeling in de maatschappij waarin steeds meer ouders ervoor kiezen hun kinderen niet te laten vaccineren. Wanneer deze ontwikkeling maakt dat er andere richtlijnen komen vanuit de GGD (bijv. het kenbaar maken van de vaccinatiegraad op een groep, of het niet toelaten van kinderen die niet gevaccineerd zijn) dan zullen wij deze richtlijnen uiteraard gaan opvolgen.

Wat doet Blosse opvang om risico’s te beperken?
Wanneer bekend is dat een bepaalde kinderziektes op een locatie heerst, zorgt de manager kinderopvang er altijd direct voor dat de hygiëneregels verder worden opgeschroefd. Zo beperken we de kans op verspreiding zoveel mogelijk. Ook informeert de locatie ouders dat de kinderziekte heerst en over eventuele maatregelen die ouders moeten nemen.

Voor de meeste kinderziektes geldt dat besmette kinderen gewoon naar de opvang kunnen komen. Als dit niet het geval is of als er risico’s verbonden zijn aan de kinderziekte (bijvoorbeeld bij een ziekte als de Rodehond en de waterpakken, die risico met zich meebrengt voor zwangere vrouwen) dan worden ouders daarover geïnformeerd.

Wilt u meer weten over kinderziektes? Kijk dan op www.rivm.nl. Dit is de site van het Rijksinstituut van de Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor het Rijksvaccinatieprogramma.

2018-09-20T08:48:23+01:00 20-09-2018|