Pedagogisch beleid

||Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid 2021-01-19T13:30:39+01:00
respect, vertrouwen en begrip

Blosse opvang heeft een pedagogisch beleidsplan wat gedragen wordt door onze medewerkers en onze ouders. Hierin staat de visie op opvoeden en opvang beschreven en staan de uitgangspunten van het pedagogisch handelen. De werkwijze van de medewerkers op de groepen is gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch coach

Bij Blosse opvang zijn pedagogisch beleidsmedewerkers en pedagogisch coaches werkzaam. De taken van een pedagogisch coach én pedagogisch beleidsmedewerker zijn in één functie verenigd en er zijn drie medewerkers die deze taken uitvoeren.

Alle pedagogisch medewerkers krijgen jaarlijks coaching on the job. Het doel van de coaching is het verbeteren van kwaliteit door de medewerkers bewust te maken van hun eigen professionaliteit, deskundigheid en de bevordering hiervan. De nadruk zal liggen op de eigen interactievaardigheden.

Verder verzorgen de pedagogisch coaches trainingen die de deskundigheid bevorderen en zetten het pedagogisch beleid uit. Op locatieniveau wordt met de manager een jaarplan opgesteld om de kwaliteit van de locatie te behouden en verder te ontwikkelen.

In dit plan is omschreven op hoe de uren zijn berekend en verdeeld, en wat de taken en werkwijze is. Elk jaar wordt dit plan geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Download hier het pedagogisch beleidsplan

Download hier het plan inzet pedagogisch coach