Pedagogisch beleid

||Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid 2019-10-11T14:13:00+01:00
respect, vertrouwen en begrip

Blosse opvang heeft een pedagogisch beleidsplan wat gedragen wordt door onze medewerkers en onze ouders. Hierin staat de visie op opvoeden en opvang beschreven en staan de uitgangspunten van het pedagogisch handelen. De werkwijze van de medewerkers op de groepen is gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch coach

Vanaf 1 januari 2019 gelden vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) nieuwe kwaliteitseisen. Een van de eisen is de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach. Binnen Blosse hadden we deze functies al en zijn vanwege de IKK verder uitgebreid.

Wat gaan ze doen?

Alle pedagogisch medewerkers krijgen coaching on the job. Het doel van de coaching is het verbeteren van kwaliteit door de medewerkers bewust te maken van hun eigen professionaliteit, deskundigheid en de bevordering hiervan. De nadruk zal liggen op de eigen interactievaardigheden.

Verder verzorgen zij trainingen verzorgen die de deskundigheid bevorderen en zetten het pedagogisch beleid uit. Op locatieniveau wordt met de manager een jaarplan opgesteld om de kwaliteit van de locatie te behouden en verder te ontwikkelen.

Download hier het Pedagogisch beleidsplan.