Pedagogisch beleid

||Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid 2018-10-15T10:07:57+01:00
respect, vertrouwen en begrip

Blosse opvang heeft een pedagogisch beleidsplan wat gedragen wordt door onze medewerkers en onze ouders. Hierin staat de visie op opvoeden en opvang beschreven en staan de uitgangspunten van het pedagogisch handelen. De werkwijze van de medewerkers op de groepen is gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan

Met de kinderen wordt omgegaan op basis van respect, vertrouwen en begrip. We zorgen ervoor dat  de kinderen vanuit een veilige basis de wereld kunnen verkennen en hun mogelijkheden kunnen ontdekken. Zo krijgen zij vertrouwen in zichzelf en kunnen zij een positief zelfbeeld ontwikkelen. Wij staan open voor integratie van kinderen met een beperking en voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Download hier het Pedagogisch beleidsplan.