Service-uren

||Service-uren
Service-uren 2020-11-23T13:11:59+01:00
Alles inclusief

Voor een tijdige afmelding (kinderdagverblijf vóór 9.00 uur, BSO in schoolweken vóór 10.00 uur, BSO in vakantieweken vóór 9.00 uur en VSO vóór 7.00 uur) ontvangt de ouder service-uren. Deze service-uren zijn één kalenderjaar geldig vanaf de afgemelde opvangdag.

Bij de peuteropvang werken we niet met service-uren.

Inzetten van service-uren is alleen mogelijk als er een lopend contract is en alleen voor de opvang die je op dat moment afneemt: dezelfde opvangtijden (bijv. halve dagen tegen halve dagen / hele dagen tegen hele dagen) en dezelfde opvangsoort (bijv. schooldagen tegen schooldagen).

Bij een (deel-) opzegging van het opvangcontract vervallen de service-uren van de opgezegde opvang. Bij het overstappen van een BSO school– en vakantieweken contract naar een BSO schoolweken contract vervallen de service-uren van de vakantieweken.

De service-uren zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.

Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is, dat een kind op een andere dag of op een andere groep komt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.

Heb je service-uren ingepland, maar wil je deze ongedaan maken? Dan kun je een verzoek indienen via het ouderportaal tot en met 2 werkdagen voor de geplande opvangdag. Daarna vervallen de geplande service-uren als je hier geen gebruik van maakt.

Voor nationale feestdagen die op de contract dag vallen, ontvangen ouders service-uren. Valt een nationale feestdag in een vakantieweek, dan kunnen ouder deze service-uren inzetten in een vakantieweek. Valt de feestdag in een schoolweek, kunnen ouders deze service-uren inzetten voor opvang in een schoolweek.

Het aanvragen van service-uren kan alleen via het ouderportaal en niet op de groep.

In verband met de planning kunnen wij de aanvraag niet eerder bevestigen dan 2 weken voor de aangevraagde opvangdag. Hier ontvangt de ouder via het ouderportaal een bericht over.