Ziekte

Ziekte 2018-03-28T14:52:46+01:00
Zieke kinderen

Ophalen of blijven?

Bij koorts wordt in alle gevallen contact opgenomen met de ouders. Een temperatuurverhoging van 38,5 graden kan een reden zijn om een kind te weren. Onze medewerkers kijken hoe uw kind eraan toe is. Het kan zijn dat een kind met een hoge temperatuur verder geen ziekteverschijnselen vertoont. Het is dan soms ook niet nodig om een kind op te laten halen. Maar andersom kan de situatie ook voorkomen. Een kind kan hangerig en ziek zijn zonder hoge koorts te hebben. In deze situatie kan het voorkomen dat u gevraagd wordt om uw kind op te komen halen.

Medicijnen toedienen?

Onder bepaalde omstandigheden komt het voor dat u aan onze pedagogisch medewerker vraagt om medicijnen toe te dienen aan uw kind. Om het medicijngebruik zo veilig mogelijk te maken hebben we een beleid vastgesteld waarin staat onder welke voorwaarden we medicijnen toe kunnen dienen.

Voor u als ouder is het goed om te weten dat wij nooit paracetamol zullen toedienen. Enige uitzondering hierop is als de paracetamol op doktersvoorschrift is. Daar moet u dan een schriftelijke verklaring van de arts voor overleggen.

Neemt u medicijnen mee naar de opvang, dan vragen wij van u het volgende:

  • Het medicijn (ook zalfjes) in originele verpakking compleet meenemen, inclusief bijsluiter en indien van toepassing pipet/lepeltje.
  • Op de verpakking/flesje dient de naam van uw kind te staan en de hoeveelheid te geven medicijnen.
  • U wordt gevraagd¬†een medicijnformulier¬†in te vullen en te ondertekenen.