Direct inschrijven

Samen spelen, ontdekken en groeien

Direct inschrijven
Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang
Gastouderbureau
Gastouderbureau
Lunchclub
Lunchclub

Maak hier eenvoudig de
berekening van de netto
kosten voor kinderopvang!

REKENTOOL

Al meer dan 45 jaar biedt Stichting Kinderopvang Heerhugowaard professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind. We willen een veilige basis bieden waarin uw kind wordt uitgedaagd zich te ontplooien. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind met vertrouwen groot kan worden. Omdat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging terwijl u werkt!

Wij bieden als enige organisatie in Heerhugowaard alle vormen van opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en gastouderopvang. Voor ieder kind is er een passend aanbod. Flexibel en afgestemd op uw wensen.