Home 2020-12-21T11:38:29+01:00

Op zoek naar een goede basis voor je kind?

Vraag een rondleiding aan
Vraag een rondleiding aan
Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Peuteropvang
BSO
BSO

Bereken door middel van de rekentool de netto kosten voor
de opvang

rekentool

Blosse biedt opvang en onderwijs van baby tot brugklasser. Met ruim 1.000 medewerkers  richten wij ons vol overgave op onze kerntaak: de kinderen het beste uit zichzelf laten halen. Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor.

KERNWAARDEN
Onze kernwaarden verwoorden de identiteit van onze organisatie. Zij bepalen het karakter van Blosse en geven richting bij keuzes in de beleidsontwikkeling, strategie en activiteiten. Daarnaast vormen zij de leidraad voor hoe medewerkers zich in hun werk gedragen en met elkaar omgaan. Dankzij onze gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots.

De belofte voor kinderen die daarbij hoort is: ‘Zijn wie je bent en wilt worden, met voor elk kind een passend aanbod’. De eigenheid van elk kind tot bloei laten komen door kinderen hun talenten te laten ontwikkelen.

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, groei, vooruitstrevend, eigenaarschap, gemeenschapszin en duidelijk.